top of page

แนวทางรับมือผลกระทบและพัฒนาบุคลากรในวิกฤต Covid-19 ของ Code-D 789

Code-D Careers


ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านวิถีชีวิตประจำวัน การทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจ หลากหลายบริษัท ต่างมีวิธีรับมือกับวิกฤตนี้แตกต่างกันไป ในวันนี้เราจะนำทุกคนไปรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ของ Code-D 789 กัน สำหรับ Code-D 789 เรามีแนวทางการรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างทันท่วงที เพื่อให้กระบวนการทำงานขององค์กรยังสามารถส่งมอบบริการให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พี่ยุ่น ณรงค์พร เอื้อจุฑามณี Managing Director ได้กล่าวไว้ว่า

.

“สถานการณ์ covid19 ถือเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่และยังไม่เห็นทางออกที่แน่ชัด องค์กรทั้งหลายจึงเร่งหาทางรับมือ หลายองค์กรเลือกที่จะลดต้นทุนต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสให้องค์กรอยู่รอด ทั้งการหยุดลงทุนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ การลดพนักงาน หรือการปิดกิจการชั่วคราว ส่วนเรามองว่าบริการของเราเป็นบริการพัฒนา software ที่ซับซ้อนต้องการใช้ทีมงานที่มีทักษะสูง แม้ว่าหลายโครงการที่ลูกค้าเลือกที่จะหยุดหรือชะลอการจัดจ้างเรา แต่การลดต้นทุนด้วยการลดทีมงานก็ไม่ใช่ทางที่เราเลือก เพราะการพัฒนาทีมงานใช้เวลาและต้นทุนมาก ประกอบกับ องค์กรเรามีกระบวนการสร้างคุณค่าจากทีมงานคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทีมงานที่ได้ลงทุนพัฒนาหลายครั้งที่ผ่านมาได้สร้างคุณค่าให้องค์กรตามแผนที่กำหนดไว้อย่างดี เราจึงมี cashflow ที่หมุนเวียนได้ตามแผน ดังนั้น ในสถานการณ์ Covid19 นี้ เราจึงเลือกที่จะทำความเข้าใจและอยู่ร่วมกันกับสถานการณ์ covid19 ให้ได้แทน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกันของทีมงานผ่าน Work-From-Home การปรับตัวของทีมงานผ่านการทำงาน WFH (Work from home) ทำเกิดทักษะการทำงานร่วมกันจนเป็นระบบและเปิดโอกาสให้เราได้สร้างกระบวนการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ที่ลดต้นทุนได้อีกด้วย จึงเป็นผลลัพท์ทางบวก ที่ช่วยให้เรายังคงสร้างทีมงานคุณภาพได้ต่อเนื่องที่พร้อมจะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและองค์กรได้ตามแผนที่วางไว้”
แต่เพราะเทคโนโลยีในยุค digital กลับขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แรงงาน คนไอทีคุณภาพ กลายเป็นที่ต้องการจนเกิดภาวะคลาดแคลน ซ้ำยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ Covid-19 ที่สร้างขีดจำกัดในการสื่อสาร ติดต่อ ร่วมงานกัน กลายเป็นความท้าทายยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ของ Code-D 789 ที่จะต้องมีเตรียมแผนการพัฒนาบุคลากรของ Code-D 789 ในยุค Covid-19 เช่นกัน ซึ่งพี่ยุ่นได้กล่าวเพิ่มเติมว่า" ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ WFH ด้วยความเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้เราได้โอกาสพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกันแบบ online ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เราเปิดกว้างรูปแบบการทำงาน สร้างโอกาสให้เราได้พัฒนากระบวนการคัดเลือกบุคลากรผ่าน online รวมถึง การพัฒนาบุคลากรทั้งภายใน และ ภายนอกผ่านทาง online แบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันเราได้พัฒนาเครื่องมือในการสร้างทักษะให้บุคลากรภายนอกผ่าน CodeD Academy ของเราแบบ online 100% ซึ่งเป็นผลให้เราสามารถการผลิตพนักงานทักษะสูงได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราวาง roadmap ที่จะขยายการผลิตพนักงานทักษะสูงในด้านต่าง ๆ ในอัตรามากขึ้นอีก 300% ผ่านสถานบันการพัฒนาทักษะบุคลากร CodeD Academy ของเรา”

จะเห็นได้ว่า แม้จะอยู่ในสถานการณ์ Covid-19 Code-D ของเรา ก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเร่งผลิตบุคลากรด้านไอทีที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้การพัฒนา และปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง


bottom of page