top of page

อยากเปลี่ยนงานมาเป็น

BA.png

 แต่ประสบการณ์ไม่ตรงสายงาน?

Code-D Academy Business Analyst รุ่นที่ 1 คือ คำตอบ!
โครงการฝึกฝนผู้เข้าอบรม ผ่านหลักสูตรที่เข้มข้น
iiba.png
 
เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรม ที่ไม่เคยทำงานด้าน Business Analyst มาก่อน
ให้มีความเข้าใจ มีทักษะ จนสามารถทำงาน BA ได้จริง
พร้อมเติบโตและทำงานใน Tech Corporate ชั้นนำของประเทศ


ไม่มีค่าใช้จ่าย!

เปิดรับสมัครแล้ว! 

วันนี้ - 30 พ.ย. 65 เท่านั้น

Logo.png
หลักสูตรออนไลน์เข้มข้นที่ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีโดยตรงตลอด 4 เดือน 
เนื้อหาความรู้ในคอร์สนี้
 • What is Business Analysis
 • Business Analysis Key Concept
 • Become a Business Analyst
 • T-Shaped Business Analyst Skill
 • IIBA and BABOK Knowledge Areas

 • Business Analysis Planning & Monitoring

 • Requirements Elicitation and Collaboration

 • Requirements Life Cycle Management

 • Strategy Analysis

 • Requirement Analysis and Design

 • Solution Evaluation

 • Underlying Competencies

 • Techniques

     * เนื้อหาคลาสอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม          เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะสูงสุด

ร่วมทีมพัฒนาเทคโนโลยีระดับ Enterprise ทันทีหลังเรียนจบ
กับ Tech Corporate ชั้นนำของไทยอย่าง
MicrosoftTeams-image (10).png

ผู้ให้บริการ IT Solution ให้แก่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น

Digital Signage.png
Smart Queue System.png
Networt Solution.png
Service and Maintenance.png
ERP/BMP Solution
Smart Queue System
Mobile Solution
Fin Tech Solution
VTM.png
Innovation and Creative.png
AI.png
UX UI Design.png
Self-Service Kiosk / Payment Kiosk
Customized Kiosk Application
Innovation & Creative
Artificial Intelligence (AI)
UX UI Design

ตัวอย่างผลงานของบริษัทที่คุณจะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

nz2
nz3
nz5
nz1
nz4
Advanced_Info_Service_logo.svg.png
krungsri-logo-theconnecion.png
logo-krungthai_edited.png
ttb_primary-logo-RGB-01.png
logo-scb-bank.png
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
MicrosoftTeams-image (5).png

ทุนการศึกษา
บริษัท โค้ด-ดี 789 จำกัด ให้ทุนค่าเล่าเรียนและฝึกงานมูลค่า 200,000 บาทฟรี พร้อมเบี้ยเลี้ยงช่วงเวลาฝึกงาน 2 เดือน เดือนละ 30,000 บาท
โดยมีเงื่อนไขตามหมายเหตุ *A

หมายเหตุ A
ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การอบรมผ่านเกณฑ์พนักงานทดลองงานจนได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสัญญาจ้างของ
บริษัท Code-D 789 จำกัด จะต้องทำงานเพื่อชดใช้ทุนของโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

บรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน
เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด จะได้บรรจุเป็น
พนักงานทดลองงานของบริษัท โค้ด-ดี 789 จำกัด 
ด้วยตำแหน่ง Business Analyst
ที่เงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท (พิจารณาจากผลงานและทักษะจากช่วงอบรม)

บรรจุเป็นพนักงานสัญญาจ้าง
หากสามารถผลิตผลงานและพัฒนาทักษะได้ผ่านเกณฑ์ของช่วงทดลองงาน 4 เดือนจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผ่านการวัดผลการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 จะได้รับการต่อสัญญาปีที่ 2 โดยจะรับการพิจารณาตำแหน่งงานและเงินเดือนจากผลงานและทักษะอีกครั้ง พร้อมกับได้รับสิทธิ์สวัสดิการทั้งหมดตามตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ*C

หมายเหตุ C
หากผลการประเมิน “ผลงานและทักษะการทำงานในช่วงพนักงานทดลองงาน” ของผู้เข้าอบรมสูงกว่ามาตรฐานของตำแหน่งงานในช่วงเป็นพนักงานทดลองงาน เมื่อได้รับการพิจารณาเป็นพนักงานสัญญาจ้างก็จะมีผลต่อการปรับขึ้นของตำแหน่งงาน และเงินเดือนทันที

สวัสดิการสำหรับพนักงานสัญญาจ้างของบริษัท โค้ด-ดี 789 จำกัด

รายละเอียดของพนักงานสัญญาจ้าง แบบ 12 เดือน หรือ มากกว่า

การทำงาน 

ในกรณีที่ทำงานที่บริษัท : ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น. พัก 12:00-13:00 น.

ในกรณีเข้าทำงานที่สถานที่ลูกค้า : ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลามี 2 ประเภท คือ 

 • 8:00-17:00 พัก 12:00-13:00 น. หรือ 

 • 8:30-17:30 พัก 12:00-13:00 น. 

สวัสดิการที่ได้รับ

 • เงินเดือน 

 • ประกันสังคม

 • วันหยุด 1 วันจะได้รับเครดิตสำหรับทุก ๆ หนึ่งเดือนที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง สามารถลาได้ไม่เกิน 1 วันทำการติดต่อกัน
  หากลาเกิน จะไม่จ่ายค่าแรงในวันที่ลาเกิน โดยคำนวณค่าแรงจากวันที่ไปทำงานโดยเฉลี่ย 22 วัน ต่อเดือน
  ในกรณีที่ทำงานเกินเวลาที่กำหนด ค่าล่วงเวลาจะได้รับเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น

เมื่อทำงานครบ 4 เดือนแรก จะได้สวัสดิการเพิ่ม คือ 

 •  หาก 4 เดือนแรก ไม่หยุดเลยจะได้วันลาเพิ่มอีก 2 วัน

 •  สามารถลาได้ไม่เกิน 2 วันทำการติดต่อกัน

 •  วันหยุดเหลือแลกเป็นเงินได้ หลังจากทำงานครบสัญญา

 •  เพิ่มวันลาหยุดให้ใน กรณีพิเศษ คือ ลาแต่งงาน หยุดเพิ่มได้ 2 วัน ลางานศพบุคคลสำคัญ หยุดเพิ่มได้ 2 วัน 

 •  สิทธิใช้ Leave Without Pay (LWP) ได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 10 วัน

 •  ตรวจสุขภาพ

 •  งานเลี้ยงประจำปี

 •  ประกันอุบัติเหตุ

 •  สามารถซื้ออุปกรณ์ IT ในราคา Dealer

เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วเมื่อมีการต่อสัญญา จะได้สวัสดิการเพิ่ม คือ

 •  เพิ่มวันหยุดให้ 2 วัน

 •  ปรับเพิ่มเงินเดือน

 •  หากทำงานต่อเนื่องครบตามสัญญาโดยใช้วันลาไม่เกินตามที่กำหนด ไม่ใช้ LWP รวมทั้งผลประเมินจากลูกค้าดี จะได้รับ bonus 1 เดือน

 •  ประกันสุขภาพ

การประเมินผลงาน 

 • ประเมินผล ณ เดือนที่สิ้นสุดสัญญา

การพ้นสภาพพนักงาน

 • เมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาที่ตกลงกันและไม่มีการต่อสัญญา 

รายละเอียด
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า สาขาใดก็ได้ 
 • มีความตั้งใจอยากจะพัฒนาทักษะตัวเองเพื่อก้าวเข้ามาทำงานในสายงาน Business Analyst
 • มีพื้นฐานการวิเคราะห์ธุรกิจและชื่นชอบเทคโนโลยี
 • มีเวลาเข้าร่วมโครงการ ดังนี้  
  ช่วงอบรม 3 เดือน (ก
  .พ. 66 -  มี.ค. 66)
  มีเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน
      - จันทร์ – ศุกร์ 19.00 - 20.30 น.

      - เสาร์ 10.00 - 13.30 น.
  ช่วงอบรมเดือนที่ 4 (พ.ค. 66)
  มีเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน
      - จันทร์ – ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.

  ช่วงฝึกงานระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย. 66 - ก.ค. 66)
      - จันทร์ – ศุกร์ 9:00 - 18:00 น.

เอกสารที่ต้องใช้
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 
 • รูปถ่ายปัจจุบัน
 • สำเนาใบ Transcript

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา

 • Resume & Portfolio
  (หากมีผลงานด้าน Programming จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณพรพรรณ พึ่งพิทักษ์ (ผึ้ง)
Ms. Pornpan Puengpitak

Academy Creator, Code-D 789 Co.,Ltd

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าโครงการ

ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer / Notebook’s Specification) ขั้นต่ำ มีดังนี้ 

 

A) Supported Operating Systems (ความสามารถในการรองรับระบบปฏิบัติการ) จะต้องรองรับได้ดังนี้

 • MS Windows 10 version 1909 or higher : home , professional , education and enterprise

 • MS Windows server 2019 : standard and datacenter

 • MS Windows server 2016 : Standard and datacenter

 

B) Hardware (ความสามารถทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์) จะต้องมีความสามารถไม่ต่ำกว่า

 • CPU 1.8 GHz or faster 64-bit processor ; Quad-core or better recommended. ARM processors art not supported.

 • Memory 8 GB of RAM (minimum)

 • Hard disk space : minimum of 850 MB up to 210 GB of available space,depending on features installed ; typical installations require 20-50 GB of free space

C) Speed internet ขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการเรียนออนไลน์

 • ไม่น้อยกว่า 1.5 Mbps (ใช้ Microsoft Teams สำหรับการเรียนออนไลน์)

คุณสมบัติผู้สมัคร
bottom of page