top of page

ข้อมูลเจาะลึก ทำไม "Code-D 789"
จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร

Code-D Careers

CEO TALK ในครั้งนี้ พี่ยุ่น ณรงค์พร เอื้อจุฑามณี Managing Director ของเรา​จะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงเหตุผล ทำไมทาง Code-D 789 ของเรา จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากร​
ด้วยลักษณะงานที่เราให้บริการเป็นการพัฒนางานระบบ Enterprise รองรับกลุ่มผู้บริโภค บุคคลทั่วไป เป็นหลัก เช่น ระบบการโอนเงินของ Mobile Banking ซึ่งเป็นระบบที่ต้องการความเชื่อมั่นจากผู้ใช้งานระดับสูงสุด ลองจินตนาการ หากเราต้องการโอนเงินให้คุณแม่ 10,000 บาท ผ่าน Mobile Banking เราจะสามารถยอมรับได้หรือไม่ว่า หากการโอนเงินไปให้คุณแม่ครั้งนี้ไม่สำเร็จแต่บัญชีเราถูกหักเงินไป 10,000 บาทแล้ว แน่นอนว่าเรายอมรับไม่ได้และทุกคนยอมรับไม่ได้ แปลว่าระบบการโอนเงินนี้ต้องมีค่าผิดพลาด 0% แล้ว หากเราโอนเงินให้คุณแม่ในวันสิ้นเดือนที่มีผู้ใช้งานระบบพร้อมกัน 1 ล้านคน ทำให้การโอนเงินครั้งนี้ใช้เวลา 5 นาทีจึงจะสำเร็จ เรายอมรับได้หรือไม่ แน่นอนว่าเราก็คงยอมรับไม่ได้ เพราะการโอนเงินเป็นเรื่องอ่อนไหวเราต้องการความสำเร็จให้เร็วที่สุด ​


นอกจากนี้ หากเราเปิดระบบ mobile banking ขึ้นมาเพื่อโอนเงินให้คุณแม่ แล้วพบว่าเงินในบัญชีเราหายไปทั้งหมด เพราะถูกโจรกรรม (hacking) เราต้องยอมรับไม่ได้แน่นอน จึงทำให้ งานบริการพัฒนาระบบ IT ระดับ Enterprise ของเราจะต้องพัฒนาให้ระบบทำงานแม่นยำ รวดเร็วและปลอดภัยด้วยในขั้นสูงสุด รวมทั้งต้องพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกเทคโนโลยี เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อการโจรกรรมด้วย ​ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราจะต้องมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรในองค์กร ​


โดยทักษะ คือความสามารถที่เกิดจากความเข้าใจจนนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งที่นี่ เรามองว่า ทักษะเป็นกุญแจสำคัญต่องานของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IT Skill และ Soft Skill คือทักษะหลักต่อการสร้างงานคุณภาพที่รวดเร็วที่จะขาดไปไม่ได้ แต่กระนั้น บุคลากรที่มีทักษะทั้งคู่ติดตัวมาแต่ต้นก็เป็นเรื่องที่พบเจอได้ยาก และการพัฒนาบุคลากรที่ขาด ให้มีทักษะเหล่านี้ขึ้นมาได้นั้น นอกจากจะใช้เวลานานแล้ว ยังมีต้นทุนที่สูงมากอีกด้วย โดยเฉพาะการพัฒนา Soft Skill ซึ่งการลงทุนที่ใช้ทั้งเวลาและต้นทุนที่สูงย่อมมีผลกระทบต่อราคาค่าบริการที่สูงขึ้น ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการแข่งขันเชิงธุรกิจอีก เรื่องนี้จึงเป็นโจทย์สำคัญของที่นี่ที่จะต้องสร้างสมดุลให้ได้ ​


ดังนั้น เพื่อผสานประโยชน์ ของทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืนที่สุด เราจึงสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพในด้านสำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรที่ตรงจุด (Strategic HR) ให้พนักงานมี ทักษะที่ตรงตามที่ตกลงการจ้างงาน (Job Development) และท้าทายให้พนักงานที่มีความพร้อม พัฒนา IT Skill และ Soft Skill ไปยังความสามารถที่สูงขึ้น (Career Development) โดยมีทั้งระบบ Assistant Employee Bot และเครื่องมือ SPI/CPI ที่ช่วยสะท้อนผลการทำงานได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว ช่วยให้เข้าถึงจุดที่ควรส่งเสริมหรือปรับปรุง สร้างผลสะท้อนเชิงคุณภาพต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการจ้างงานขององค์กรอย่างตรงไปตรงมา พร้อมยังมี หน่วยงาน PMO, HRM, HRD ทำงานประสาน รองรับการพัฒนาบุคลากรในระดับรายบุคคล


การเสริมสร้าง Soft Skill และ IT Skill ที่สำคัญของทีมงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี นอกจากส่งผลลัพท์เชิงบวกให้กับลูกค้าและองค์กรแล้ว สำหรับพนักงาน ยังเป็นการเพิ่มความสามารถ ต่อยอดผลตอบแทน สร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กล้าที่จะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด


ดังนั้นในการทำงานไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตาม ต่างก็มีความจำเป็นในการสร้างทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาต่อยอดในส่วนทักษะเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นคนสายไอที ที่มีเป้าหมายที่อยากประสบความสำเร็จ การมีทักษะ ความสามารถที่หลากหลายทั้งด้าน IT Skill และ Soft Skill นั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้เราได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ​

ครั้งหน้า CEO TALK ของเราจะมีอะไรมาบอกเล่าพูดคุยอีก รอติดตามกันได้เลย


bottom of page