top of page

บทความ

Code-D 789 พัฒนาศักยภาพ มุ่งสู่เทคโนโลยีในอนาคต

เพื่อให้พร้อมรับการขับเคลื่อนของโลกยุคใหม่ที่เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้ง IT Skill และ Soft Skill

Code-D 789 พัฒนาศักยภาพ มุ่งสู่เทคโนโลยีในอนาคต

แนวทางรับมือผลกระทบและพัฒนาบุคลากรในวิกฤต Covid-19 ของ Code-D 789

ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านวิถีชีวิตประจำวัน การทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจ หลายบริษัท ต่างมีวิธีรับมือกับวิกฤตนี้แตกต่างกันไป ในวันนี้เราจะนำทุกคนไปรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ของ Code-D 789 กัน

แนวทางรับมือผลกระทบและพัฒนาบุคลากรในวิกฤต Covid-19 ของ Code-D 789

ข้อมูลเจาะลึก ทำไม "Code-D 789"
จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร

CEO TALK ในครั้งนี้ พี่ยุ่น ณรงค์พร เอื้อจุฑามณี Managing Director ของเรา​จะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงเหตุผล ทำไมทาง Code-D 789 ของเรา จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากร​

ข้อมูลเจาะลึก ทำไม "Code-D 789" 
จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร

รู้จัก "Code-D 789" บริษัทไอทีสัญชาติไทย

วันนี้เราอยากพาทุกคนมาทำความรู้จัก Code-D 789 บริษัทสัญชาติไทยให้มากยิ่งขึ้น

รู้จัก "Code-D 789" บริษัทไอทีสัญชาติไทย
bottom of page