top of page

ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่โลกโปรแกรมเมอร์
ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับบริษัท Tech ชั้นนำ

Code-D Academy โครงการที่จะฝึกฝนคุณให้กลายเป็นโปรแกรมเมอร์นักพัฒนา
ที่มีโอกาสเข้าร่วมทำงานกับ Tech Coporate ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

เปิดแล้ววันนี้ ! 

ถึง 17 กันยายนนี้เท่านั้น

แองเคอ 1
รายละเอียด
Logo.png
หลักสูตรออนไลน์เข้มข้นที่ถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีมากกว่า 10 ปี  โดยตรง 
เนื้อหาความรู้ในคอร์สนี้
 • Basic Programming 
 • C# Programming
 • Java  Programming
 • Java Spring Boot Programming
 • WPF (Window Presentation Foundation)

รีวิวจากผู้เข้าร่วม Academy

ดูรีวิวจากผู้เข้าร่วม Code-D Academy เพิ่มเติม

ประสบการณ์ของผู้ที่เคยเข้าร่วม Academy

เรียนรู้ผ่าน Project งานจริง ระดับ Enterprise
พร้อม Teacher Assistant (TA) คอยให้คำแนะนำตลอดโครงการ
1
2
3
4

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการเข้าร่วม Academy

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

ทุนการศึกษา
บริษัท โค้ด-ดี 789 จำกัด ให้ทุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 100,000 บาทฟรี พร้อมเบี้ยเลี้ยงช่วงเวลาฝึกงาน 2 เดือน เดือนละ 7,000 บาท โดยมีเงื่อนไขตามหมายเหตุ *A

หมายเหตุ A
ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การอบรมผ่านเกณฑ์พนักงานทดลองงานจนได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสัญญาจ้างของ
บริษัท Code-D 789 จำกัด จะต้องทำงานเพื่อชดใช้ทุนของโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ช่วงเวลาอบรม

ช่วงอบรม 3 เดือน

 • กรณีผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องชดใช้ทุน แต่ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากโครงการ ตามข้อตกลง NDA ที่ลงนามไว้

 

 • กรณีผู้อบรมขอลาออกไม่ต้องชดใช้ทุน ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากโครงการ ตามข้อตกลง NDA ที่ลงนามไว้


ช่วงเวลาฝึกงาน 2 เดือน 

 • กรณีผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องชดใช้ทุน แต่ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากโครงการ ตามข้อตกลง NDA ที่ลงนามไว้

 • กรณีผู้อบรมขอลาออกจะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และ ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากโครงการ ตามข้อตกลง NDA ที่ลงนามไว้

สถานะการเป็นพนักงานทดลองงาน

พนักงานทดลองงาน 4 เดือน

 • กรณีไม่ผ่านการทดลองงานไม่ต้องชดใช้ทุน ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากโครงการ ตามข้อตกลง NDA ที่ลงนามไว้

 

 • กรณีผู้อบรมขอลาออกจะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากโครงการ ตามข้อตกลง NDA ที่ลงนามไว้

สถานะการเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

พนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี

 • เงื่อนไขการชดใช้ทุนจะต้องทำงานเพื่อชดใช้ทุนของโครงการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี (ไม่รวมการลาหยุด Leave Without Pay)

 

 • กรณีผู้อบรมขอลาออกจะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยจำนวนเงินจะลดลงตามสัดส่วนเวลาที่ทำงานในช่วงการเป็นพนักงานสัญญาจ้างและให้ดำเนินการตาม NDA

บรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน
เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด จะได้บรรจุเป็น
พนักงานทดลองงานของบริษัท โค้ด-ดี 789 จำกัด 
ด้วยตำแหน่ง Programmer Analyst หรือ Software Engineer
ที่เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 – 40,000 บาท (พิจารณาจากผลงานและทักษะจากช่วงอบรม)

4557389-01.png
intern-01.png

บรรจุเป็นพนักงานสัญญาจ้าง
หากสามารถผลิตผลงานและพัฒนาทักษะได้ผ่านเกณฑ์ของช่วงทดลองงาน 4 เดือนจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะรับการพิจารณาตำแหน่งงานและเงินเดือนจากผลงานและทักษะอีกครั้งพร้อมกับได้รับสิทธิ์สวัสดิการทั้งหมดตามตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ*C

หมายเหตุ C
หากผลการประเมิน “ผลงานและทักษะการทำงานในช่วงพนักงานทดลองงาน” ของผู้เข้าอบรมสูงกว่ามาตรฐานของตำแหน่งงานในช่วงเป็นพนักงานทดลองงาน เมื่อได้รับการพิจารณาเป็นพนักงานสัญญาจ้างก็จะมีผลต่อการปรับขึ้นของตำแหน่งงาน และเงินเดือนทันที

สวัสดิการสำหรับพนักงานสัญญาจ้างของบริษัท โค้ด-ดี 789 จำกัด

รายละเอียดของพนักงานสัญญาจ้าง แบบ 12 เดือน หรือ มากกว่า

การทำงาน 

ในกรณีที่ทำงานที่บริษัท : ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น. พัก 12:00-13:00 น.

ในกรณีเข้าทำงานที่สถานที่ลูกค้า : ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลามี 2 ประเภท คือ 

 • 8:00-17:00 พัก 12:00-13:00 น. หรือ 

 • 8:30-17:30 พัก 12:00-13:00 น. 

สวัสดิการที่ได้รับ

 • เงินเดือน 

 • ประกันสังคม

 • วันหยุด 1 วันจะได้รับเครดิตสำหรับทุก ๆ หนึ่งเดือนที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง สามารถลาได้ไม่เกิน 1 วันทำการติดต่อกัน
  หากลาเกิน จะไม่จ่ายค่าแรงในวันที่ลาเกิน โดยคำนวณค่าแรงจากวันที่ไปทำงานโดยเฉลี่ย 22 วัน ต่อเดือน
  ในกรณีที่งานเกินเวลาที่กำหนด ค่าล่วงเวลาจะได้รับเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น

เมื่อทำงานครบ 4 เดือนแรก จะได้สวัสดิการเพิ่ม คือ 

 •  หาก 4 เดือนแรก ไม่หยุดเลยจะได้วันลาเพิ่มอีก 2 วัน

 •  สามารถลาได้ไม่เกิน 2 วันทำการติดต่อกัน

 •  วันหยุดเหลือแลกเป็นเงินได้ หลังจากทำงานครบสัญญา

 •  เพิ่มวันลาหยุดให้ใน กรณีพิเศษ คือ ลาแต่งงาน หยุดเพิ่มได้ 2 วัน ลางานศพบุคคลสำคัญ หยุดเพิ่มได้ 2 วัน 

 •  สิทธิใช้ Leave Without Pay (LWP) ได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 10 วัน

 •  ตรวจสุขภาพ

 •  งานเลี้ยงประจำปี

 •  ประกันอุบัติเหตุ

 •  สามารถซื้ออุปกรณ์ IT ในราคา Dealer

เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วเมื่อมีการต่อสัญญา จะได้สวัสดิการเพิ่ม คือ

 •  เพิ่มวันหยุดให้ 2 วัน

 •  ปรับเพิ่มเงินเดือน

 •  หากทำงานต่อเนื่องครบตามสัญญาโดยใช้วันลาไม่เกินตามที่กำหนด ไม่ใช้ LWP รวมทั้งผลประเมินจากลูกค้าดี จะได้รับ bonus 1 เดือน

 •  ประกันสุขภาพ

การประเมินผลงาน 

 • ประเมินผล ณ เดือนที่สิ้นสุดสัญญา

การพ้นสภาพพนักงาน

 • เมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาที่ตกลงกันและไม่มีการต่อสัญญา 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า สาขาใดก็ได้ 
 • มีความตั้งใจอยากจะพัฒนาทักษะตัวเองเพื่อก้าวเข้ามาทำงานในสายงาน Programmer 
 • มีพื้นฐาน Programming Basic
 • มีเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวันจนจบโครงการ   
  ช่วงอบรม จันทร์ – ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.
  ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค. 64 -  ม.ค. 65)
  ช่วงฝึกงาน จันทร์ – ศุกร์ 9:00 - 18:00 น.
  ระยะเวลา 2 เดือน (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)

เอกสารที่ต้องใช้
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 
 • รูปถ่ายปัจจุบัน
 • สำเนาใบ Transcript

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา

 • Resume & Portfolio
  (หากมีผลงานด้าน Programming จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • หลักฐานทางทหาร
  (เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเอกสารสำเร็จการศึกษาวิชาทหารสำหรับเพศชาย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณพรพรรณ พึ่งพิทักษ์ (ผึ้ง)
Ms. Pornpan Puengpitak

Academy Creator, Code-D 789 Co.,Ltd

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าโครงการ

ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer / Notebook’s Specification) ขั้นต่ำ มีดังนี้ 

 

A) Supported Operating Systems (ความสามารถในการรองรับระบบปฏิบัติการ) จะต้องรองรับได้ดังนี้

 • MS Windows 10 version 1909 or higher : home , professional , education and enterprise

 • MS Windows server 2019 : standard and datacenter

 • MS Windows server 2016 : Standard and datacenter

 

B) Hardware (ความสามารถทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์) จะต้องมีความสามารถไม่ต่ำกว่า

 • CPU 1.8 GHz or faster 64-bit processor ; Quad-core or better recommended. ARM processors art not supported.

 • Memory 8 GB of RAM (minimum)

 • Hard disk space : minimum of 850 MB up to 210 GB of available space,depending on features installed ; typical installations require 20-50 GB of free space

C) เพื่อความสะดวกในการเรียนออนไลน์ เนื่องจากมีการ coding ระหว่างคลาส

ทางโครงการแนะนำว่า ผู้เข้าอบรมควรมีจอ monitor 2 จอ เพื่อต่อจอแยกได้ 

หรือ ipad / tablet

D) Speed internet ขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการเรียนออนไลน์

 • ไม่น้อยกว่า 1.5 Mbps (ใช้ Microsoft Teams สำหรับการเรียนออนไลน์)

คุณสมบัติผู้สมัคร
กำหนดการของโครงการ Code-D Academy รอบ 2
เปิดรับสมัคร รอบ 2

16 ก.ย. - 17 ก.ย. 2565 เวลา 23.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ 2

19 ก.ย. 2565 เวลา 18.00 น.

สอบข้อเขียน รอบ 2 

24-25 ก.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) รอบ 2

26 ก.ย. 2565 เวลา 20.30 น.

สอบสัมภาษณ์ รอบ 2

1-2 ต.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ รอบ 2 

3 ต.ค. 2565 เวลา 20.30 น.

ปฐมนิเทศและเซ็นสัญญา (ออนไลน์)

8 ต.ค. 2565

เริ่มเรียน

17 ต.ค. 2565

Logo Code-D.png

เรา คือ ผู้ให้บริการ IT Solution ให้แก่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่

Digital Signage.png
Smart Queue System.png
Networt Solution.png
Service and Maintenance.png
ERP/BMP Solution
Smart Queue System
Mobile Solution
Fin Tech Solution
VTM.png
Innovation and Creative.png
AI.png
UX UI Design.png
Self-Service Kiosk / Payment Kiosk
Customized Kiosk Application
Innovation & Creative
Artificial Intelligence (AI)
UX UI Design

กว่า 10 ปี

การบริการในด้าน IT ให้แก่องค์กร

กว่า 4 ปี

มุ่งเน้นผลิตบุคคลากรด้านเทคโนโลยี

IMG_1912.PNG
2.png
logo-krungthai_edited.png
logo_tmb_white.png
03.png
03.1.png

Smart Queue System

สมาร์ทคิวอัจฉริยะ อิสระทางเวลา

เราพัฒนาสมาร์ทคิวอัจฉริยะ แก้ปัญหาการรอคิว คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้ว เพื่อเพิ่มความสะดวก และช่วยให้คุณจัดสรรเวลาได้อย่างอิสระ 

bottom of page